Szkolenia Online
Szkolenia online dla nauczycieli są ciekawą i wygodną formą doskonalenia zawodowego. Dzisiejsze czasy przynoszą ze sobą szybki postęp i nowe rozwiązania w wielu dziedzinach życia - także w sferze edukacji i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Otwierają się nowe możliwości kształcenia i osobistego rozwoju nauczycieli poprzez technologie informatyczne. Nasze szkolenia internetowe dla nauczycieli można realizować w dogodnym dla siebie czasie i według indywidualnego tempa. Przygotowują je eksperci będący wieloletnimi praktykami w swojej specjalizacji, dzieląc się wiedzą, doświadczeniem i konkretnymi pomysłami do pracy.

Po ukończeniu każdego szkolenia, otrzymują Państwo zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.
Zobacz także szkolenia
Szkolenia podnoszące kompetencje nauczycieli oraz umożliwiające rozwój osobisty